• YVW over

Werkwijze

We houden van maatwerk en dat begint altijd met een gesprek. Daarin kijken we naar welke aanleiding er is en welke behoefte er leeft. Wat is er in het hier en nu en wat wil je bereiken? Is er al een basis om op verder te werken of gaan we starten met iets helemaal nieuws? Loopt alles al lekker en wil je daar op doorbouwen, of zijn er juist verstoorde situaties die eerst aangepakt dienen te worden. Kortom, specifieke informatie die voor ons de basis vormt om een passend programmavoorstel te ontwikkelen.

In de uitvoering is onze rol inspireren en begeleiden. Met een helder doel voor ogen en een programma in de hand werken we aan een context waarin leren en ontwikkeling centraal staat. Een context waarin deelnemers mogelijkheden en ruimte ervaren om zelf (samen) te werken aan persoonlijke en/of collectieve groei. Om zo (gedeelde) ambities en dromen te realiseren.

Tegelijkertijd is alles wat YourVisonWorks faciliteert ‘mensenwerk’. De processen kunnen impactvol zijn, de deelnemers hoeven niet altijd allemaal even gemotiveerd te zijn en de doelen niet altijd meteen door iedereen onderschreven. Tegelijkertijd weten we dat processen pas kunnen stromen als er een open leerhouding is en alles wat in de weg kan staan erkent wordt. Daarom werken we altijd met wat zich ‘in het moment’ aandient binnen de dynamiek van het proces. Om zo samen de hobbels in het proces te benoemen en zo ruimte te creëren voor een volgende stap. Leidend en ondersteunend voor ons zijn daarbij onze basiswaarden; betrokken, moed en empathie.

Binnen de trajecten die we verzorgen brengen we kennis en kunde samen vanuit: NLP, Systemisch werk, Enneagram, Groepsdynamica, Mindfulness, Voice Dialogue, etc.. Alles waarin we ons hebben bekwaamd en wat door ons als ondersteunend wordt ervaren in de processen van onze deelnemers.