• Kernwaarden

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Betrokken:

Vanaf de rand van het bord zie je meer dan midden in de soep. We kunnen ons makkelijk verplaatsen en inleven in anderen. In hun hun passies, dromen en uitdagende doelen. We hechten aan duurzame, open en eerlijke relaties met onze opdrachtgevers. We zijn daar waar nodig sparringpartner. Tegelijkertijd zijn we ons zeer bewust van de neutraliteit die ons werk vraagt en zien we het als onze taak de ondersteunende observaties die we hebben te delen, omdat die, middenin de soep, nogal eens gemist worden.

Moed:

Ons werk gaat over verandering. En verandering geeft vaak weerstand en weerstand betekent wrijving en wrijving geeft warmte… en warmte kan zich op allerlei manieren manifesteren in de trajecten die wij verzorgen. Op zulke momenten blijven we staan voor het groter belang. Omdat je als facilteerder van trajecten waarin het al snel ‘persoonlijk’ wordt, neutraal moet zijn, maar beslist niet vrijblijvend kan zijn. Het vraagt van ons moed om te blijven staan voor de dromen en ambities van anderen, die altijd belangrijker zijn dan ons eigen persoonlijk gemak.

Compassie:

Werken aan groei betekent vallen en opstaan. Ruimte voor groei vraagt compassie. Compassie en mildheid in het kijken naar jezelf en je omgeving. Om vanuit een neutraal perspectief te kunnen ontdekken. En zo te leren vallen om wijzer op te staan en gerichter door te gaan. Voor ons als faciliteerders van ’groeiprocessen’ op allerlei niveaus, in allerlei vormen, op allerlei gebied, is compassie een basisvoorwaarde voor het creëren van een omgeving waarin groei mogelijk is.