• ORGANISATIES HEADER

Organisaties

‘Ruimte voor richting’

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here…” Alice asked
“That depends a good deal on where you want to get to” said the cat.
“I don’t much care where…” said Alice.
“Then it doesn’t matter which way you go” said the cat.
“As long as I get somewhere” Alice added as an explanation.
“Oh, you’re sure to do that” said the cat, “if you only walk long enough”
Uit: Alice’s adventures in Wonderland

Visie geeft richting en doel. Aangetoond is dat organisaties met een heldere visie en herkenbare basiswaarden duidelijk beter presteren. Visie geeft een toetsbare context en kader aan resultaat. Inzicht in wat er al is en wat er ontwikkelt mag worden. Zowel organisatie breed als voor de betrokken medewerkers.

We brengen een groot deel van ons leven door met werken. De tijd dat we ‘alleen voor het geld’ werken is voor velen verleden tijd. Het is allang niet meer het belangrijkst om als organisatie zo veel mogelijk van een dienst of product te verkopen. Er dient ook sprake te zijn van ‘betekenis’. Een betekenis die zich niet alleen in het product of de dienst laat herkennen, maar zeker ook op de manier waarop deze gemaakt of geleverd wordt. En dat heeft een directe relatie met hoe we binnen organisaties werken en samenwerken.

Vragen die een organisatie zichzelf mag stellen zijn; wat is de betekenis van onze organisatie… wie willen wij zijn in de wereld om ons heen… welke uitdagende doelen streven we na… wat verbindt ons binnen de organisatie… hoe organiseren we het werk in lijn met onze visie en onze doelen… welke kwaliteiten hebben we in huis… waar dienen we ons als team en individu verder te ontwikkelen… En, wat betekent de visie voor onze stakeholders…

YourVisionWorks ziet zijn betekenis in het faciliteren van organisaties bij het bewust worden en formuleren van hun visie, basiswaarden en kernkwaliteiten. Daarnaast faciliteren we alle aanvullende processen rond teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap en communicatieve wendbaarheid. Alles wat ondersteunend is aan groei en ‘samen werken aan samenwerken’.