• TEAMS HEADER

Teams

‘Samen werken aan samenwerken’

“een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel.” (Wikipedia)

In deze omschrijving zitten gelijk al alle aspecten die het werken in teams kenmerkt, maar ook soms zo ingewikkeld maakt… ’Bij elkaar gebracht’ bijvoorbeeld. De meeste teams zijn geen keuze alsof het een vrijblijvende vriendengroep betreft, maar ontstaan rond dat gemeenschappelijk doel. ’Bij elkaar gebracht’ betekent in de praktijk: pas net begonnen, jaren dezelfde groep, deels uit elkaar gevallen en weer ‘aangevuld, veel verloop, etcetera.

’Bij elkaar gebracht’, betekent ook: verschillende mensen met bijbehorende karakters, gedrag, communicatiestijlen en eigenaardigheden..‘Eén gemeenschappelijk doel’, klinkt helder en duidelijk, maar is dat regelmatig helemaal niet. Wat is het doel voor jouw team eigenlijk. Welke aspecten kun je daarin herkennen… En zijn die allemaal helder en duidelijk met elkaar ingevuld…En vervolgens is er de vraag of je het met elkaar ‘eens’ bent, overeenstemming hebt over de route er naar toe… Kortom in die ene definitie van wat een team is kun je al de nodige dynamiek onderscheiden.

Waar staat jouw team… Hebben jullie als team helder waar je naartoe op weg bent… Heb je een heldere visie op je doel… Ook als onderdeel van een grotere organisatie. Is er overeenstemming over hoe je je doelen wilt realiseren… En heb je, individueel en als groep, helder wat het van je vraagt om samen te werken aan die doelen… Is je communicatie in lijn en ondersteunend aan jullie proces… Teams kennen verschillende stadia met bijbehorend gedrag en communicatie. Om prettig samen te werken helpt het om inzicht te hebben in waar je staat als team en te werken aan het (verder) ontwikkelen van bewustzijn en vaardigheden die je ondersteunen om als team te groeien.

YourVisionWorks ondersteunt teams in het effectief worden in hun team effort. Formuleren van doelen, werken aan teamdynamiek, gedeelde waarden creëren, ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden, inzicht in eigen gedrag en dat van je collega’s, passende communicatieve wendbaarheid. Allemaal aspecten waarbij we je kunnen faciliteren in groei: ‘Samen werken aan samenwerken’