Gedragsmatrix

Inhoudelijk
De Gedragsmatrix is een dynamische training in de vorm van een ‘spel’. Gedrag hebben we allemaal, maar we gedragen ons beslist niet allemaal hetzelfde. In de gedragsmatrix werken we met vier gedragsstijlen. In welke stijl herkennen we ons zelf en
wat betekent dat nou? Hoe verhouden we ons ten opzichte van de andere gedragsstijlen en wat kunnen we daarvan leren. Veel plezier, herkenning, informatief en zeer bruikbaar zijn veel gehoorde ervaringen van deelnemers.

Wat wordt er behandeld

  • Inzicht in de vier gedragsstijlen
  • Inzicht in de kwaliteiten en leerpunten binnen de vier stijlen
  • Inzicht tot welke stijl je zelf behoort
  • Inzicht in de andere gedragsstijlen
  • Inzicht in wat dit betekent voor en in teams
  • Inzicht in toepasbaarheid in teams: effectiever, doelgerichter, harmonieuzer en met oog voor  elkaar functioneren.
  • Inzicht in wat anderen nodig hebben om hun kwaliteiten optimaal in te kunnen zetten
  • Inzicht in wat nodig is om onszelf en de ander zich optimaal te laten ontplooien/inzetten

Voor wie
Teams kunnen hier veel waarde creëren. Binnen organisaties en bedrijven is de gedragsmatrix een geweldig effectief en laagdrempelige manier om binnen een hele korte tijd heel veel te leren over hoe je prettiger en effectiever met elkaar kunt samen werken.

Duur
één dagdeel, uit te breiden naar één dag.

Investering
€ 150,00 pp (ex BTW voor zakelijke klanten)

Aantal deelnemers
Vanaf 15 mensen