Communicatieve Wendbaarheid

Op weg naar een effectief onderwijsteam dat elk kind een passende kans kan bieden!

Communicatieve Wendbaarheid is het raamwerk voor een maatwerktraject over een langere periode. Samen bepalen we wat de inhoudelijke doelen worden. Samen bepalen we hoe we de bovenstaande modules zo effectief mogelijk daarin opnemen, zodat de kennis echt binnen de teams kan landen en er op landuriger basis actief met de aangeboden inhoudelijkheid kan worden geoefend. Zodat er transformatie kan plaats vinden, binnen teams en schoolbreed!