Feedback geven en ontvangen Onderwijs

Feedback geven en ontvangen gaat over het delen van je ervaringen op een manier die leitdt tot meer onderling begrip. Deze module reikt basisvaardigheden aan en geeft je de gelegenheid om te oefenen in het delen van je ervaringen van en met elkaar en de impact die dat heeft. Dit alles op een verantwoordelijke en opbouwende manier, zodat wat je te zeggen hebt kan worden gehoord en binnenkomen bij de ander. Zo kan er actief worden geleerd van wat er wordt gedeeld en verhoog je de effectiviteit en het plezier van samenwerken binnen je team.

> 2 dagdelen